LEDTEC ASIA With LED DRIVER

- May 10, 2019-

Là đối tác chiếu sáng cho dự án Illuminated River của London, Signify đã tạo ra sắc màu mới cho thành phố với hàng triệu sắc màu ánh sáng LED khác nhau.

As the lighting partner for London’s Illuminated River project, Signify updated the progress of the exciting lighting art and how connected LED lighting creates a novel identity of the city